Home / Dự Án Thực Hiện / Hồ Nước Tưới Thanh Long

Check Also

Nuôi tôm trên cát trải màng HDPE

Theo khảo sát của Bộ NN&PTNT, có thể phát triển 15.000 ha nuôi tôm trên …