Home / Dự Án Thực Hiện / Nước Thải Sinh Hoạt

Nước Thải Sinh Hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

 XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT:

Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước sinh hoạt là  BOD, COD, Nitơ và Phốt pho. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán.

Chúng tôi áp dụng công nghệ mới, ít tốn kém điện năng, diện tích, chi phí như: AAO&MBBR, MBR, Unitank,….

1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Check Also

Hồ Nước Tưới Thanh Long

Làm hồ nước bằng HDPE tiết kiệm gấp 10 lần so với bể bằng Bê …