Home / Chống Thấm Nhà Xưởng / Phương pháp thi công chống thấm văn phòng, nhà xưởng, bể chứa nước…

Phương pháp thi công chống thấm văn phòng, nhà xưởng, bể chứa nước…

* Chuẩn bị mặt bằng

Chuẩn bị theo yêu cầu của thiết kế dự án, người giám sát phải kiểm tra:

Mặt bằng để trải màng chống thấm HDPE phải được chuẩn bị sạch sẽ, phẳng, không đọng vũng nước. Không được có sỏi hoặc những vật khác có dạng và kích cỡ có thể ảnh hưởng đến màng chống thấm HDPE.

Nhà thầu không được thi công màng chống thấm HDPE khi các điều kiện mặt bằng ở trên không được đáp ứng. Trước khi tiến hành thi công màng chống thấm HDPE, phải giao cho nhà thầu một bề mặt được chấp nhận, trong quá trình thi công nếu phát hiện ra khu vực có thể ảnh hưởng tới việc thi công màng chống thấm HDPE, hoặc thi công dưới hình thức nào mà không được sự chấp thuận của giám sát công trình thì công tác thi công màng chống thấm HDPE trong khu vực này phải được ngừng ngay và việc thi công màng chống thấm HDPE phải được các bên hữu quan xem xét.

*An toàn trải màng chống thấm HDPE

  • Thiết bị trên mặt bằng thi công

Phải được di dời cho đến khi hoàn thành thi công hoặc phải được kê,lót tránh làm ảnh hưởng đến bạt cũng như tiến độ thi công.

Các thiết bị như máy điều hòa, thông gió, bồn nước được di dời, kê, lót trong khi thi công

  • Công nhân trải màng chống thấm HDPE

Không được hút thuốc, mang giầy đinh hoặc những vật khác gây ảnh hưởng đến việc trải màng chống thấm HDPE.

Khi thực hiện lắp đặt nhiều màng chống thấm HDPE liên tục, cần phải chú ý tới khả năng thoát nước của công trường thi công, hướng gió, mặt bằng thi công, lối vào trong công trường và kế hoạch lắp đặt màng chống thấm HDPE. Không nên thực hiện trải màng chống thấm HDPE trong điều kiện thời tiết xấu. Các tấm màng chống thấm HDPE phải được hàn ngay sau khi trải và mọi tấm màng chống thấm HDPE đã được trải đều phải được đánh dấu cẩn thận.

  • Kiểm tra thi công

Giám sát công trường hoặc nhân viên giám sát chất lượng và giám sát viên thiết kế độc lập thực hiện giám sát mối hàn chống thấm ngay sau khi chúng được trải xuống nhằm phát hiện những hư hại, những chỗ cần sửa chữa và đánh dấu lại để sửa chữa sau.

Còn tiếp….