Home / Dự Án Thực Hiện / Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm

Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm

Tên Dự án: Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GreenFarm Asia.

Địa điểm: Huyện Cư Jut – Tỉnh Đắc Nông

Hình ảnh hạng mục hồ biogas:

40_HINH_TONG_THE_-_CopyHình ảnh tổng thể toàn công trình

Mặt bằng hồ Biogas

Thi công hàn ghép màng HDPE

Hồ Biogas và hồ lắng đưa vào sử dụng

Một số hạng mục khác:

30._TYng_thY_khu_chYn_nuoi_1_-_CopyTổng thể khu chăn nuôi

20150928_165606

2.MONG

2

1

Check Also

Hồ Tiểu Cảnh